Podziel się Zobacz

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

 

O jakie zdarzenia chodzi?

Wypadki przy pracy

  • upadki z wysokości
  • spadnięcia ciężkich przedmiotów
  • wypadki z maszynami
  • zatrucia
  • inne wypadki wskutek nieprzestrzegania zasad BHP przez pracodawcę

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

  • poszkodowany pracownik
  • poszkodowany pracujący na umowę o dzieło lub zlecenia
  • w przypadku śmierci, najbliżsi członkowie rodziny poszkodowanego

Jakie szkody obejmuje?

  • szkody osobowe (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia)
  • szkody rzeczowe
  • utracone korzyści (to czego nie uzyskaliśmy wskutek wypadku)

Jakie roszczenia w przypadku śmierci poszkodowanego?

  • zadośćuczynienie za krzywdę
  • stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej
  • renta alimentacyjna
  • koszty pogrzebu
  • odprawa pośmiertna

Jakie roszczenia w przypadku obrażeń ciała?

  • zadośćuczynienie za krzywdę
  • odszkodowanie za zniszczone rzeczy
  • odszkodowanie za utracone korzyści (np. przy utracie spodziewanego kontraktu, spodziewanej pracy)
  • renta z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy
  • renta z tytułu zwiększonych potrzeb (przy stałym leczeniu, rehabilitacji, opiece)
  • renta z tytułu pogorszenia widoków na przyszłość

Jakie roszczenia w przypadku szkód rzeczowych?

  • pełna kompensata szkody

   

Płacisz tylko za sukces

Walczymy zawsze o pełne i najwyższe odszkodowanie

Twoją sprawę poprowadzi dedykowany prawnik

Zawsze masz możliwość uzyskania informacji o sprawie

Prowadzimy sprawę na każdym etapie, także przed sądem

Korzystamy z pomocy fachowców z wielu dziedzin

Zawsze zależy nam na Twojej najlepszej opinii