Podziel się Zobacz

Przetwarzanie danych osobowych przesłanych w formularzu kontaktowym

Czy przetwarzamy dane osobowe wysłane w formularzu kontaktowym, dlaczego i na jakiej podstawie?

 • Dane osobowe wysłane przez Ciebie w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu. Podstawą tego przetwarzania jest Twoja dobrowolnie udzielona zgoda. Zgoda ta ma charakter jednorazowy, tzn., że trwa do nawiązania z Tobą kontaktu i w trakcie jego rozsądnej kontynuacji. Po wyczerpaniu tego celu nie będziemy już korzystać z Twoich danych przesłanych nam w formularzu kontaktowym do nawiązywania z Tobą dalszego kontaktu.
 • W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną, dane przetwarzane będą także w tym celu, z tym zastrzeżeniem, że dla tego celu przechowujemy wyłącznie Twoje imię oraz Twój adres email. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest Twoja dobrowolna zgoda.
 • Dane osobowe wysłane nam w formularzu kontaktowym będą mogły być przetwarzane także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, w szczególności w celu wykazania, iż pierwotnie dysponowaliśmy Twoją zgodą, nawet jeśli w późniejszym czasie została ona wycofana.

Jak długo będziemy korzystali z danych osobowych wysłanych w formularzu kontaktowym?

 • Z danych osobowych przesłanych w formularzu kontaktowym będziemy korzystać:
  • w celu nawiązania kontaktu – do czasu nawiązania kontaktu;
  • w celu przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną – do czasu wycofania zgody;
  • w celu umożliwienia wykazania pierwotnego istnienia zgody – do czasu przedawnienia roszczeń (obecnie nawet 10 lat);

Czy dane osobowe przesłane w formularzu kontaktowym będą przekazywane podmiotom trzecim?

 • Dane osobowe naszych Klientów przekazujemy podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, a więc swoim agentom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
 • Dane osobowe przekazujemy także innym administratorom w ramach usług zewnętrznych: operatorom usług pocztowych i kurierskich; podmiotom współpracującym w wykonaniu umowy (w szczególności adwokatom, radcom prawnym, doradcom podatkowym – w zakresie w jakim podmioty te stają się administratorami/współadministratorami danych); podmiotom prowadzącym działalności płatniczą (banki, instytucje płatnicze – w celu rozliczenia usługi).

Jak masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych?

 • W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Ci następujące uprawniania:
  • sprostowania (poprawiania) danych (np. jeśli Twoje dane zostały przez nas utrwalone błędnie lub stały się już nieaktualne);
  • ograniczenia przetwarzania danych (np. poprzez zgłoszenie prośby o czasowe nieusuwanie danych osobowych, które w normalnym toku powinny zostać przez nas usunięte);
  • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  • dostępu do danych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz kopii danych);
  • przeniesienia danych do innego administratora danych lub samego siebie;
  • a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie zgoda Twoja zgoda, także prawo do cofnięcia zgody i żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w zakresie dotkniętym wycofaną zgodą.

Czy w związku z przetwarzaniem danych osobowych przesłanych w formularzu kontaktowym przysługuje skarga?

 • Skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych można wnosić do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych przesłanych w formularzu kontaktowym?

 • Administratorem danych osobowych przesłanych w formularzu kontaktowym jest MidasLex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi, ul. Wróblewskiego 18/105.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

 • W razie dalszych pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email daneosobowe@midaslex.pl.