Podziel się Zobacz

Wypadki komunikacyjne

Wypadki komunikacyjne

 

O jakie zdarzenia chodzi?

Wypadki komunikacyjne

 • wypadki drogowe
 • stłuczki
 • potrącenia pieszych
 • wypadki z udziałem rowerzystów
 • wypadki kolejowe
 • wypadki na wodzie
 • wypadki lotnicze

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

 • każdy kto doznał szkody, a nie jest sprawcą
 • sprawca, w przypadku współwiny
 • w przypadku śmierci, najbliżsi członkowie rodziny

Jakie szkody obejmuje?

 • szkody osobowe (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia)
 • szkody rzeczowe
 • utracone korzyści (to czego nie uzyskaliśmy wskutek wypadku)

Jakie roszczenia w przypadku śmierci poszkodowanego?

 • zadośćuczynienie za krzywdę
 • stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej
 • renta alimentacyjna
 • koszty pogrzebu

Jakie roszczenia w przypadku obrażeń ciała?

 • zadośćuczynienie za krzywdę
 • odszkodowanie za zniszczone rzeczy
 • koszty leczenia i rehabilitacji
 • odszkodowanie za utracone korzyści (np. przy utracie spodziewanego kontraktu, spodziewanej pracy)
 • renta z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb (przy stałym leczeniu, rehabilitacji, opiece)
 • renta z tytułu pogorszenia widoków na przyszłość

Jakie roszczenia w przypadku szkód rzeczowych?

 • pełna kompensata szkody

 

Płacisz tylko za sukces

Walczymy zawsze o pełne i najwyższe odszkodowanie

Twoją sprawę poprowadzi dedykowany prawnik

Zawsze masz możliwość uzyskania informacji o sprawie

Prowadzimy sprawę na każdym etapie, także przed sądem

Korzystamy z pomocy fachowców z wielu dziedzin

Zawsze zależy nam na Twojej najlepszej opinii