Podziel się Zobacz

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

 

O jakie zdarzenia chodzi?

Wypadki przy pracy

 • upadki z wysokości
 • spadnięcia ciężkich przedmiotów
 • wypadki z maszynami
 • zatrucia
 • inne wypadki wskutek nieprzestrzegania zasad BHP przez pracodawcę

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

 • poszkodowany pracownik
 • poszkodowany pracujący na umowę o dzieło lub zlecenia
 • w przypadku śmierci, najbliżsi członkowie rodziny poszkodowanego

Jakie szkody obejmuje?

 • szkody osobowe (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia)
 • szkody rzeczowe
 • utracone korzyści (to czego nie uzyskaliśmy wskutek wypadku)

Jakie roszczenia w przypadku śmierci poszkodowanego?

 • zadośćuczynienie za krzywdę
 • stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej
 • renta alimentacyjna
 • koszty pogrzebu
 • odprawa pośmiertna

Jakie roszczenia w przypadku obrażeń ciała?

 • zadośćuczynienie za krzywdę
 • odszkodowanie za zniszczone rzeczy
 • odszkodowanie za utracone korzyści (np. przy utracie spodziewanego kontraktu, spodziewanej pracy)
 • renta z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb (przy stałym leczeniu, rehabilitacji, opiece)
 • renta z tytułu pogorszenia widoków na przyszłość

Jakie roszczenia w przypadku szkód rzeczowych?

 • pełna kompensata szkody

   

Płacisz tylko za sukces

Walczymy zawsze o pełne i najwyższe odszkodowanie

Twoją sprawę poprowadzi dedykowany prawnik

Zawsze masz możliwość uzyskania informacji o sprawie

Prowadzimy sprawę na każdym etapie, także przed sądem

Korzystamy z pomocy fachowców z wielu dziedzin

Zawsze zależy nam na Twojej najlepszej opinii